Zařízení a služby

Přehled základních nabízených komunikačních jednotek

CM5 242 F

Je základní jednotka umožňující zejména sledování aut, elektronickou knihu jízd a zabezpečení vozidel. Jednotka má interní GPS i GSM anténu. Volitelně lze k jednotce připojit další zařízení a čidla dle požadavků zákazníka viz přehled základních funkcí komunikačních jednotek. Dle požadavku zákazníka lze doplnit externím záložním zdrojem. Softwarovým nastavením může jednotka získat nové funkce, které jsou využitelné především pro autopůjčovny a společnosti poskytující operativní leasing.

CM5 832 F

Vychází ze základní jednotky CM5 242 F, rozšířením HW o čtečku Can FMS a Dallas sběrnici je jednotka schopna vyčítat data z palubního počítače )pokud jsou ve vozidle k dispozici v kompatibilním formátu) a rozlišovat řidiče dle čipu. Tyto funkce, jsou využitelné především pro správu větších vozových parků, kamionovou dopravu a stavební stroje. Pro více informací nás kntaktujte.

CM5 332 I

Má základní funkce jako CM5 242 F, jednotka je doplněna o DALLAS sběrnici s čtečkou a čipy pro možnost identifikace řidičů. Je vhodná především pro služební automobily, na kterých se střídají řidiči. Lze ji využít k střežení a zabezpečení vozidel. Přihlašování řidičů se zaznamená v knize jízd a vždy víte, kdo s vozidlem jede. Další možnosti rozšíření funkcí viz přehled základních funkcí komunikačních jednotek.

CM6 232 C

Je prioritně určena pro zabezpečení vozidel. Jednotka je doplněna o čtečku bezkontaktních karet a dvě RFID karty. V závislosti na přítomnosti karty RFID dochází k zastřežení, případně odstřežení vozidla. Alarmy z jednotky lze směřovat na PCO (Pult centrální ochrany), nebo zvolené telefonní číslo.

Elektronická kniha jízd

Služba je určená v prvé řadě pro firmy a živnostníky. Jejím prostřednictvím mohou kontrolovat pohyb svých vozidel, náklady na provoz každého vozidla, způsob jízdy jednotlivých řidičů atd. Dále mohou vyhodnocovat využitelnost a efektivitu svých dopravních prostředků včetně využívání pracovní doby zaměstnanců. Zjišťovat různé statistické údaje, jako např. poměr služební/soukromá jízda, poměr jízd v tuzemsku a zahraničí, průběh jízdy a dodržování dopravních předpisů. Samozřejmostí je automatická generace knihy jízd s možností tisku v programu Excel (xls) a Acrobat (pdf) a pro programy Autopark a SPZ ve formátu xml a formát gpx. Výstupy z elektronické knihy jízd jsou akceptovány Finančními úřady.

Pro rámcovou představu jsou dále uvedeny možnosti, které kniha jízd poskytuje:

Statisticky je dokázáno, že zavedením elektronické knihy jízd lze ušetřit až 30% na nákladech motorového vozidla a až 20% ve využití pracovní doby zaměstnanců.

Sledování aut

Tato služba je důležitá především z pohledu dispečinku vozového parku a sledování odcizených vozidel. Služba je hojně využívána spedičními společnostmi a autopůjčovnami pro možnost sledování pohybu vozidla v mapových podkladech. Vozidlo je monitorováno on-line se zpožděním do 1 minuty. Základním přenosem je přehled o aktuálním pohybu a stavu vozidel, kdy má zákazník přehled nejenom o pozici sledovaného auta, ale zároveň o stylu jízdy řidiče a v případě jednotky s rozlišením řidičů ví, kdo s daným vozidlem právě jede. V případě odcizení vozidla a jeho dohledání je dispečerský pohled na polohu vozidla důležitý pro navedení policie na stopu vozidla a možnost efektivní ochrany majetku.

Zabezpečení vozidel

Služba umožňuje střežení aut a jejich nákladních prostor. Do vozidel jsou nainstalovány komunikační jednotky, ke kterým lze připojit různá bezpečnostní čidla nebo alarmy nebo regulační prvky. Při aktivaci alarmu nebo zabezpečovacího čidla je informace o narušení přenesena pomocí sítě GSM oprávněné osobě, případně na PCO. Následně jsou přijata nápravná opatření. Tato služba může být využita společně s elektronickou knihou jízd a on-line sledováním vozidel, nebo v případě použití SIM zákazníka samostatně a zcela bezplatně.

T-mobile