Zařízení a služby

Přehled základních nabízených komunikačních jednotek

CM7 250

Je základní jednotka umožňující zejména sledování aut, elektronickou knihu jízd a zabezpečení vozidel. Jednotka má interní GPS i GSM anténu. Volitelně lze k jednotce připojit další zařízení a čidla dle požadavků zákazníka.

CM7 258

Vychází ze základní jednotky CM7 250. Softwarovým nastavením může jednotka získat nové funkce, které jsou využitelné především pro autopůjčovny a společnosti poskytující operativní leasing, které využijí interní záložní baterii a možnost dálkové imobilizace vozidla.

Elektronická kniha jízd

Služba je určená v prvé řadě pro firmy a živnostníky. Jejím prostřednictvím mohou kontrolovat pohyb svých vozidel, náklady na provoz každého vozidla, způsob jízdy jednotlivých řidičů atd. Dále mohou vyhodnocovat využitelnost a efektivitu svých dopravních prostředků včetně využívání pracovní doby zaměstnanců. Zjišťovat různé statistické údaje, jako např. poměr služební/soukromá jízda, poměr jízd v tuzemsku a zahraničí, průběh jízdy a dodržování dopravních předpisů. Samozřejmostí je automatická generace knihy jízd s možností tisku v programu Excel (xls) a Acrobat (pdf) a pro programy Autopark a SPZ ve formátu xml a formát gpx. Výstupy z elektronické knihy jízd jsou akceptovány Finančními úřady.

Pro rámcovou představu jsou dále uvedeny možnosti, které kniha jízd poskytuje:

Statisticky je dokázáno, že zavedením elektronické knihy jízd lze ušetřit až 30% na nákladech motorového vozidla a až 20% ve využití pracovní doby zaměstnanců.

Sledování aut

Tato služba je důležitá především z pohledu dispečinku vozového parku a sledování odcizených vozidel. Služba je hojně využívána spedičními společnostmi a autopůjčovnami pro možnost sledování pohybu vozidla v mapových podkladech. Vozidlo je monitorováno on-line se zpožděním do 1 minuty. Základním přenosem je přehled o aktuálním pohybu a stavu vozidel, kdy má zákazník přehled nejenom o pozici sledovaného auta, ale zároveň o stylu jízdy řidiče a v případě jednotky s rozlišením řidičů ví, kdo s daným vozidlem právě jede. V případě odcizení vozidla a jeho dohledání je dispečerský pohled na polohu vozidla důležitý pro navedení policie na stopu vozidla a možnost efektivní ochrany majetku.

Zabezpečení vozidel

Služba umožňuje střežení aut a jejich nákladních prostor. Do vozidel jsou nainstalovány komunikační jednotky, ke kterým lze připojit různá bezpečnostní čidla nebo alarmy nebo regulační prvky. Při aktivaci alarmu nebo zabezpečovacího čidla je informace o narušení přenesena pomocí sítě GSM oprávněné osobě, případně na PCO. Následně jsou přijata nápravná opatření. Tato služba může být využita společně s elektronickou knihou jízd a on-line sledováním vozidel, nebo v případě použití SIM zákazníka samostatně a zcela bezplatně.

T-mobile