Jak to funguje

Do objektu, zpravidla automobilu, je většinou skrytě nainstalovaná komunikační jednotka, která má schopnost přijímat signál GPS a tento dále zpracovávat. Vedle toho lze k jednotce dále připojit další zařízení, ať už bezpečnostní nebo informační, ze kterých je jednotka schopna sbírat data a vše prostřednictvím GSM zasílat na server.

Samotný internetový server je připojen na vysokorychlostní páteřní síti, veškerá přijatá data zpracovává v reálném čase a ihned je též archivuje. Klient má možnost se prostřednictvím svých přístupových údajů přihlásit k tomuto serveru, kde si v uživatelské aplikaci může vybírat a definovat informace, o které má zájem (např. zobrazení historie jízd vozidla v mapových podkladech, okamžitou polohu jednoho, několika nebo všech vozidel v mapových podkladech, generování a tisk knihy jízd za definované období, statistické údaje, maximální a průměrné rychlosti atd., atd.).

Komunikační jednotka neplní jen informační funkci, ale lze ji použít též k vykonání předem definovaných úkonů (sepnutí, rozepnutí obvodů, odeslání SMS nebo prozvánění na předem určená čísla – využívá se zejména při zabezpečení apod.). Získání některých informací (okamžitá poloha) a provedení úkonů (např. imobilizace vozidla) lze provést prostřednictvím SMS bez toho, aniž by klient byl momentálně připojen na internet.

T-mobile