Zrušení bankovního účtu vedeného u ČSOB a.s. (Česká republika)

Prosíme všechny stávající zákazníky, aby si změnili číslo účtu pro úhradu našich faktur. Nový bankovní účet je veden u Fio Banky a.s. pod číslem 2401009734/2010.

Náš účet číslo 239596088/0300 vedený u ČSOB bude k 30.9. (respektive k 28.9.) zrušen.

T-mobile